Допълнителни услуги:

  • Обратна разписка - екземпляр от товарителницата се връща на изпращача след доставяне на пратката. Услугата се извършва в рамките на 3 работни дни като цената е 1.00лв.Фиксиран час - Доставка с фиксиран час или в неработен ден.

     

  • Доставка с фиксиран час или в неработен ден. Фиксираният час може да бъде не по-рано от 10:30 и не по-късно от 18.00 часа. В Неработен ден услугата се предлага след уточнение. Заплаща се допълнително 1.50лв към основната цена. 


  • Специфични пратки -всички чупливи пратки, тежки пратки (над 40кг за един пакет), пратки с температурен режим, химикали и др. Увеличението е с 50% на установената цена, но не повече от 4.00лв.